Thần-học-gia toại nguyện Người đó chính là tôi1993 năm ấy, thần-học-gia nổi tiếng của Hoà-Lan mừng sinh nhật thứ 80. Cuộc sống dài đằng đẵng như thế không phải không có vấn-đề, kể cả ba lần bị Giáo-triều Vaticăng tra-hỏi thần-học của riêng ông. Dù sao, thì nhìn lại các trang nghiền-ngẫm về tiểu-sử này, Ông vẫn có thể nói được rằng: “Thần-học-gia toại-nguyện, người ấy chính là tôi” đây.

Sách này đưa ra một loạt các buổi hội-thoại với ký-giả Francesco Strazzari của tờ Il Regno tiếng Ý. Buổi nói chuyện hôm ấy, tác-giả Schillebecckx xem ra muốn nói: ‘Ông có gặp quí vị ở ngoài đường hỏi đường đi nước bước hoặc đang ngồi ở quán xá bên đường nhâm nhi tách cà-phê nóng rất ngon’. Ngôn-ngữ Ông sử-dụng lúc đầu pha-trộn tiếng Anh, Pháp, Đức rồi chuyển sang tiếng Ý còn dễ hiểu hơn những điều Ông viết trong cuốn khác; và văn-phong Ông sử-dụng ở đây còn ấm-áp, hóm-hỉnh và đặc-thù hơn.

Trước nhất, Ông nói về cuộc đời của Ông rồi sau đó nhấn mạnh một số vấn-đề thần-học ông ưa-thích hơn cả như: tạo-dựng, cánh-chung, đạo-đức, Giáo-hội và công cuộc thừa-tác để rồi kết-thúc bằng lời nguyện-cầu và hai bài chia-sẻ ưng-ý nhất.

Cuốn sách hấp-dẫn này chắc-chắn sẽ  làm cho những ai từng được thần-học của Lm Edward Schillebeeckx gợi hứng khiến Ông có thêm nhiều bằng-hữu.

Lm Edward Schillebeecks thuộc Dòng Đa Minh và là Giáo-sư Danh-dự về Thần-học và Lịch-sử Thần-học tại Đại-học Nijmegen của Hoà-Lan.


>> Xin mời download toàn bộ cuốn Thần-học-gia toại nguyện  Người đó chính là tôi <<

Ċ
THGTN.pdf
(1536k)
VN Enterprise,
Mar 17, 2018, 8:54 PM
Comments