Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Một quá khứ đau buồn 1954-1987

DCCT Hà Nội: một quá khứ đau thương, mất mát 1954-1987

DCCT Hà Nội: một quá khứ đau thương, mất mát 1954-1987

VRNs (09.05.2010) – MỘT QUÁ KHỨ ĐAU THUƠNG, MẤT MÁT: 1954-1987

Từ năm 1954, Nam-Bắc phân ly, đất nước nội chiến. Ở Miền Bắc, nhà cầm quyền coi tôn giáo là kẻ thù của chế độ, vì thế Công giáo bị cô lập, kiềm chế và loại trừ khỏi đời sống xã hội. Đến năm 1975, mặc dù đất nước thống nhất, song cái nhìn của nhà cầm quyền đối với tôn giáo chẳng những không thay đổi, mà còn có phần khắc nghiệt hơn do sự cao ngạo của người chiến thắng. Tự do tôn giáo không còn. DCCT Thái Hà tồn tại như một phép lạ trong sự quan phòng của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRONG NHỮNG NĂM 1954-1987

Năm 1954 hầu hết các linh mục, tu sĩ trong Tu viện và hầu hết giáo dân trong giáo xứ Thái Hà di cư vào Nam, lập nên các giáo xứ Hà Nội và Thánh Tâm ở Hố Nai, Tân Hà ở Bảo Lộc và các giáo xứ khác ở vùng Sài Gòn, Gia Định.

Năm 1955 các trường học, cơ sở kinh tế và ruộng đất giáo xứ bị chiếm dụng.

Năm 1955 thầy Marcel Nguyễn Tân Văn bị bắt và bị đưa vào trại tập trung.

Năm 1956 cha Giuse Vũ Ngọc Bích được nhà cầm quyền cấp giấy phép cho đi giảng ở 12 tỉnh thành, tuy nhiên mới đi được 2 tháng thì bị tước giấy phép.

Năm 1958, ngày 22 tháng 10, cha Denis Paquette bị trục xuất về Canada qua ngả Hải Phòng-Trung Quốc-Hồng Kông. Ngày 28.10.1958 ngài ra khỏi biên giới Việt Nam.

Năm 1959 thầy Marcel Nguyễn Tân Văn bị chết ở trại Yên Bình, Yên Bái sau một nỗ lực tìm công lý và sự thật, cứu giúp các bạn tù.

Năm 1959, ngày 28.10.1958, cha Thomas Côté bị trục xuất về Canada qua ngả Nhuôm Pênh.

Năm 1961 Tòa nhà Học viện, Nhà Đệ tử và Hội quán của giáo xứ cùng khu đất để xây nhà thờ bị nhà cầm quyền chiếm dụng bất hợp pháp.

Ngày 09.10.1962 thầy Clément Phạm Văn Đạt bị bắt đưa vào trại tập trung.

Ngày 07.10.1970, thầy Clément Phạm Văn Đạt qua đời tại Cổng Trời.

Năm 1973 nhà cầm quyền đẩy cha Vũ Ngọc Bích ra khỏi tòa nhà xây đầu tiên, chiếm toàn bộ Tu viện cũ làm bệnh viện. Cha Vũ Ngọc Bích sang sống ở một ngôi nhà nhỏ phía Tây Nam Nhà thờ.

Năm 1977, các dãy nhà còn lại của giáo xứ tọa lạc trước nhà thờ bị nhà cầm quyền chiếm dụng làm các cơ sở khác nhau.

Năm 1978 cha Giuse Trần Hữu Thanh được chuyển từ trại giam Chí Hòa ra trại giam Thanh Liệt.

Năm 1979 cha Giuse Trần Hữu Thanh bị quản chế tại Quang Húc, Sơn Tây và sau đó là tại Trần Nội, Hải Hương.

Năm 1985 cha Giuse Trần Hữu Thanh được trả tự do và ngài xin ở lại Trần Nội, Hải Dương thuộc giáo phận Hải Phòng, để phục vụ người nghèo trong vùng.

Hình ảnh Hà Nội những năm 1954

Cha Vũ Ngọc Bích kết thúc Nhà Tập II ở Đà Lạt và tình nguyện trở về Hà Nội. Cha ngồi hàng đầu, thứ hai, từ phải qua

Cha Giuse Vũ Ngọc Bích, linh mục DCCT người Việt duy nhất ở lại và sống sót tại Miền Bắc sau năm 1954

Thầy Marcel Nguyễn Tấn Văn, bị chính quyền cộng sản bắt năm 1955
và bị chết năm 1959 tại trại giam Yên Bình, Yên Bái

Gia đình thầy Nguyễn Tấn Văn ở Ngăm Giáo, GP Bắc Ninh

Thầy Clément Phạm Văn Đạt, người bị chính quyền cộng sản bắt năm 1962
và bị chết trong trại tập trung Cổng Trời, Hà Giang năm 1970

Cha Denis Paquette, thừa sai DCCT Canada ở Thái Hà năm 1954 và bị trục xuất năm 1958

Cha Thomas Côté, thừa sai Canada tình nguyện ở Thái Hà năm 1954 và bị trục xuất năm 1959.
Trong ảnh là người già nhất, ngồi bên phải, râu quai nón

Đức cha FX Nguyễn Văn Sang làm lễ ở nhà thờ Thái Hà trong nhũng năm khó khăn của thập niên 1960

Đức Hồng y Trịnh Văn Căn ban phép lành cho cha Vũ Ngọc Bích và các linh mục tu sĩ DCCT năm 1990,
vài ngày trước khi ngài về với Chúa

Cha Vũ Ngọc Bích DCCT và cha Đỗ Tông, Chính xứ Chính Tòa Hà Nội,
hai trong số ít linh mục may mắn còn ở lại Hà Nội trong những năm 1954-1990

Cha Trần Hữu Thanh tại Trần Nội, Hải Dương, nơi bị quản chế.
Ảnh chụp anh em linh mục, tu sĩ và giáo dân DCCT từ Sài Gòn ra thăm ngài năm 1990


Comments