Bài viết về Lm Alphonse Tremblay CSsR

DCCT VN: Thời cha Alphonse Tremblay lần thứ hai (1956 – 1959)

Posted by DcctVn on 10:21 Translate to English

VRNs (03.05.2010)Ngày 01-09-1956, cha Alphonse Tremblay lần thứ hai được đặt làm Bề Trên Giám Phụ Tỉnh. Ngài được cha J.G. Morin, Bề Trên Giám Tỉnh Sainte-Anne, coi là người có thể giải quyết được những khó khăn bên trong cũng như bên ngoài của Phụ Tỉnh trong giai đoạn chuẩn bị thành lập Tỉnh Dòng Việt Nam.

Nhiệm kỳ ba năm của ngài, 1956 - 1959, là khoảng thời gian Ðất Nước tương đối ổn định, sau những biến động lớn lao năm 1954. Trong giai đoạn này, Phụ Tỉnh tiếp tục phát triển về mọi phương diện.

Trước hết là sự phát triển về mặt nhân sự. Ðầu năm 1956, Phụ Tỉnh có 76 linh mục (32 Canada và 44 Việt Nam), 55 tu sĩ thừa sai, 43 sinh viên, 3 tập sinh, 3 dự tập tu sĩ thừa sai và 250 đệ tử. Ðến năm 1959, số linh mục tăng lên 92 (65 Việt Nam, 27 Canada), 30 sinh viên, 15 tập sinh, 75 tu sĩ thừa sai và 400 đệ tử.

Tiếp theo là việc thành lập và xây dựng các cơ sở mới. Cuối năm 1955, đồn điền Fyan khai sinh; sang năm 1956, từ một cơ sở kinh tế, Fyan đã trở thành trung tâm truyền giáo lớn của Phụ Tỉnh. Ngày 10-04-1959, Phụ Tỉnh thiết lập Tu Viện Nha Trang. Tu Viện này được khánh thành ngày 16-10-1959, làm nơi tổ chức Tập Viện, làm nơi nghỉ mát cho anh em trong Tỉnh Dòng và làm cơ sở tông đồ cho khu vực giữa Huế và Sài Gòn. Tu viện Nha Trang bị chính quyền cộng sản Việt Nam chiếm dụng cho đến hôm nay vẫn chưa hoàn trả, dù Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã nhiều lần nhắc lại (Hiện là khách sạn Hải Yến trên đường Trần Phú).

Trong lãnh vực đào tạo, giai đoạn này có thêm cha Henri Bạch Văn Lộc, cha Gio-an Nguyễn Văn Thính, cha Phan-xi-cô X. Trần Tử Nhãn, cha Giu-se Trần Hữu Thanh trở về từ Âu Châu và tham gia giảng dạy cùng quý cha Tê-pha-nô Chân Tín, Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, I-nha-xi-ô Bùi Quang Diệm là những cha đã đi du học về từ trước. Cha Tê-pha-nô Chân Tín làm Giám Ðốc Học Viện. Ngài cùng quý cha giáo sư khơi dậy một đường hướng giảng dạy và học tập mới, chú trọng nhiều đến Thánh Kinh và Truyền Thống, nhất là Truyền Thống Giáo Phụ.

Công cuộc tông đồ - mục vụ phát triển và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong thời kỳ này.

Tại miền Bắc, nhờ chính sách của Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, vào năm 1956, cha Giu-se Vũ Ngọc Bích đã được đi giảng 2 tháng ở Nghĩa Lộ, Phú Thọ và Bắc Ninh. Các cha Thomas Côté và Denis Paquette được phép giảng dạy tại nhà thờ Thái Hà, tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội và tại Toà Khâm Sứ. Ngày 23-10-1958, cha Denis Paquette bị trục xuất khỏi miền Bắc; như vậy, không kể thầy Marcel Nguyễn Tấn Văn đang ở trong trại cải tạo, Nhà Hà Nội chỉ còn cha Thomas Côté, cha Giu-se Vũ Ngọc Bích và thầy Clê-men-tê Phạm Văn Ðạt.

Tại miền Trung và miền Nam, công cuộc giảng đại phúc được mở rộng trở lại và đạt được một số thành công. Nhà Huế và Nhà Sài Gòn đã liên tục thực hiện nhiều kỳ giảng đại phúc ở khắp các giáo phận. Các cha còn sang giảng cho Việt kiều ở Cam-pu-chia và Thái Lan theo lời yêu cầu của các Ðức Giám Mục Tông Toà tại hai nước này. Bên cạnh việc giảng đại phúc, các cha cũng đã tổ chức nhiều buổi thuyết trình giới thiệu về Chúa và nhiều kỳ dạy giáo lý dự tòng tại những khu vực có nhiều người muốn trở lại Ðạo, nhất là tại miền Trung và tại Sài Gòn.

Tại Ðà Lạt, cha Gérard Gagnon tổ chức nhiều kỳ tĩnh tâm cho mọi giới, mọi thành phần khác nhau, đồng thời tổ chức nhiều khoá huấn luyện cho các thành viên của các phong trào Công Giáo Tiến Hành. Ngoài ra, ngài còn đi tới các tỉnh thành để giảng tĩnh tâm, thuyết trình và tổ chức những khoá huấn luyện tại chỗ.

Tại Sài Gòn, từ năm 1954, cha Gio-an B. Hồng Phúc làm chủ nhiêäm Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm 1958, nhân dịp 100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức, ngài đã tổ chức gửi tới Lộ Ðức 500.000 ý cầu nguyện. Dưới sự điều khiển của ngài, Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã mau chóng trở thành tờ báo được tín hữu bình dân ưa thích trong số các tờ báo Công Giáo đương thời.

Cũng tại Sài Gòn, cha Phê-rô Hoàng Yến đã lập ra phong trào bảo vệ luân lý, nhằm chống lại các tệ nạn xã hội như mãi dâm, ma túy, cờ bạc, bạo hành. Phong trào mau chóng lan rộng khắp các tỉnh thành tại miền Nam.

Ngày 06-07-1959, cha Jean-Marie Labonté được chỉ định làm Bề Trên Giám Phụ Tỉnh.

 

Comments