Trang Chinh

Giới Thiệu

posted Nov 28, 2009, 8:40 PM by VN EnterpriseNGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ.

- Từ giã quê mẹ Canada ngày 15/10/1925 để lên đường tân lập một chi nhánh của Tỉnh Dòng, Cha Eugène Larouche, Cha Hubert Cousineau và Thầy Barnabé Saint-Pierre đã đặt chân len đất Việt Nam ngày 30/11/1925 và đã được Ðức Cha Allys, Giám mục địa phận Huế ân cần đón nhận.

- Trong thời gian học tiếng Việt, Cha Eugène Larouche đã để tâm chọn lựa một số đệ tử và gởi đi học tại trường Pellerin để làm nòng cốt cho Ðệ Tử Viện tương lai.

- Tháng 9/1929, Nhà Ðệ Tử Huế được khánh thành, Cha Eugène Larouche trở thành vị Giám Ðốc đầu tiên.

- Là một chuyên viên về Giáo dục thanh thiếu niên, Ngài đã rút tỉa những tinh hoa của các Phong trào Éclaireurs, Scouts de France và Coeurs Vaillants để thành lập Hội Tiên Phong với tôn chỉ: "Tiên Phong mến yêu Dòng Thánh như Mẹ và xem Ðệ Tử Viện như chính gia thất".

- Với tôn chỉ đó, Ngài đã hun đúc cho anh em Ðệ Tử một "tinh thần gia thất" cao độ, giúp mọi người gắn bó với Nhà Dòng, với Ðệ-Tử Viện và với nhau như anh em ruột thit.

Back to Top


I. HỘI ÁI HỮU CỰU ÐỆ TỬ DCCT (từ 1944 đến 1992)

Ngày tháng trôi qua và với định luật "Ðược gọi thì nhiều mà được chọn thì ít", lần lần một số khá đông anh em không còn được tiếp tục ơn gọi và đã trở về với gia đình.

Cha Eugène Larouche cảm nhận được nỗi đau xót của anh em và cũng là nỗi đau xót của chính Ngài, nên Ngài đã dồn hết tâm trí vào việc hình thành một tổ chức kết nối những đứa con mà Ngài âu yếm gọi là những "REDEMPTORISTES DU DEHORS".

Back to Top


A. Hội Ái Hữu Cựu Ðệ Tử (AHCÐT) tại Quê nhà (1944-1992)


a- Tổ chức Ái Hữu Cựu Ðệ-Tử

- Năm 1944, Hội AHCÐT ra đời nhờ lòng nhiệt thành của Anh Huỳnh Sum, người Hội Trưởng đầu tiên.

- Năm 1946, Ðiều lệ và Nội quy của Hội, được Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bộ Trưởng Nội Vụ (của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) phê chuẩn.

- Mục đích của Hội là "kết hợp anh em lại để giúp nhau sống đạo tương trợ và tiếp tay vời Nhà Dòng trong công cuộc truyền giảng Tin Mừng, theo cương vị và khả năng của mỗi người".


b- Sinh hoạt:

- Từ những ngày đầu tiên của năm 1944, Anh Huỳnh Sum đã tạo lập được một trụ sở của Hội, cạnh nhà Dòng Huế, để một số anh em sống chung với nhau.

- Ðáp lời kêu gọi của anh Huỳnh Sum, anh em ở các nơi có đông người, đã tự động kết hợp lại thành những Chi Hội địa phương, thường xuyên liên lạc với Hội để có chương trình sinh hoạt như: Họp mặt định kỳ, liên lạc mật thiết với Dòng, tham gia và tiếp tay trong các lễ lạc do Dòng tổ chức.

- Phần Cha Già Eugène Larouche, sau khi thôi giữ chức Giám Ðốc Ðệ Tử Viện vào năm 1956, Ngài đã đảm nhận làm Tuyên Úy cho Hội. Hằng năm, Ngài đã luân phiên đi đến từng Chi Hội, gặp gỡ từng gia đình anh chị em và Ngài cũng đã tung ra nhiều lá thư chung gởi đến từng Chi Hội.


c- Tình hình:

Với tình hình thăng trầm của đất nước, Hội cũng phải chịu ảnh hưởng không kém, tuy nhiên vẫn tồn tại và sinh hoạt bình thường cho đến ngày 30/4/1975. Sau biến cố này, anh em phải sinh hoạt lẻ tẻ trong âm thầm, mãi đến năm 1986, nhờ có đôi chút cởi mở, mới có sự kết hợp rộng rãi và hoạt động có phần công khai hơn.

B. Hội Ái Hữu Cựu Ðệ Tử (AHCÐT) tại Hải Ngoạiø (1977-1992)

Kể từ sau 30/5/1975, một số anh em Cựu Ðệ Tử đã phiêu bạt tản mát khắp nơi trên đất khách quê người. Sau khi được tạm định cư, anh em lại tìm đến với nhau theo từng nhóm một, ở những nơi có đông anh em đang cư ngụ: Nam California, Portland (Oregon), Sydney (Úc Châu).


a- Tại Nam California:
Năm 1977, trong dịp lễ Thánh lập Dòng, một số anh em ở vùng Quận Cam đã có cuộc họp mặt đầu tiên để làm sống lại Hội và tiếp tục sinh hoạt cho đến nay.

Ngoài các sinh hoạt thường lệ như họp mặt hàng năm vào dịp Lễ Cha Thánh An Phong, dịp Tết, tham gia và tiếp tay trong các buổi lễ do Nhà Dòng tổ chức, tham dự tang lễ của vài anh em, đóng góp cho Hội Bảo Trợ Ơn Gọi của Phụ Tỉnh v.v... Anh em đã được dịp tiếp đ ón Cha Bề Trên Tổng Quyền vào ngày 30-3-1980.


b- Tại Portland (Oregon)
Gần 20 gia đình đã tập họp lại và sinh hoạt thườnh xuyên: Họp mặt vào dịp Lễ Thánh An Phong, đóng đều đặn cho Hội Bảo Trợ Ơn Gọi của Phụ Tỉnh.


c- Tại Sydney (Úc Châu)
Ngoài những sinh hoạt thường lệ như Nam California và Portland, đặc biệt anh em đã ra tờ DUC IN ALTUM "Ra Khơi", mỗi năm 4 số từ đầu năm 1993 đến nay và anh em đã đóng góp rất tích cực và đều đăn để yểm trợ cho Tỉnh Dòng ở Việt Nam.

II. GIA ÐÌNH AN PHONG TUYẾN II (Từ 1992 đến nay)

A/. Tại Quê Nhà:


1. Tổ Chức: Từ năm 1992 nhờ có đôi chút đổi mới trên quê hương, anh em lại tập họp rộng lớn hơn. Từ nay, Hội Ái Hữu Cựu Ðệ Tử và Hội Ái Hữu Cựu Tu Sĩ đã sát nhập lại thành Tuyến II của Gia Ðình An Phong (gồm các Cựu Linh Mục, Cựu Tu Sĩ, Cựu Ðệ Tử), Tuyến I là các Cha và các Thầy trong Dòng.

2. Sinh hoạt: Ngoài các sinh hoạt thường lệ, anh em đã được hân hạnh đón tiếp Cha Bề Trên Tổng Quyền ngày 16-7-95 và đón tiếp Phái Ðoàn của Cha Bề Trên Tỉnh Dòng Canada qua thăm ngày 26-11-95 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập DCCT Việt Nam. Anh em đã cho ra Bản Tin AN PHONG, mỗi năm 4 số kể từ số Xuân 1994.

B/. Tại Hải Ngoại:

1. Tổ chức: Theo gương của Quê Nhà, tại Hải Ngoại Hội Ái Hữu Cựu Ðệ Tử cũng chuyển thành Gia Ðình An Phong/ Tuyến II.

2. Sinh hoạt: vẫn duy trì mức sinh hoạt như trước. Ðặc biệt :

- Tại Nam Cali: Anh em đã được hân hạnh đón tiếp Cha Bề Trên Tổng Quyền từ Rome qua vào ngày 5-11-95.

- Riêng tại Pháp: Anh em ở Paris và các vùng phụ cận đã kết hợp lại chặt chẽ hơn và đã cho ra được 2 tập Nội San Số 1 tháng 4-94 và Số 2 tháng 6-95, cỡ nhỏ màu mè rất xinh xắn.

Ngoài ra, Gia Ðình An Phong/ Tuyến II Hải Ngoại đã ra được Bản Tin AN PHONG HẢI NGOẠI số 1/1994, số 2/1995. Nhờ các Bản Tin nầy mà đã móc nối thêm được nhiều anh em ở các Tiểu Bang Hoa Kỳ và một số anh em ở các nước Bỉ, Ðức, Pháp, Thụy Sĩ, Canada, nâng tổng số anh em lên đến gần 200 người.

Sau cùng, để biểu lộ lòng quyến luyến với Nhà Dòng và nhất là lòng thương mến đối với Cha Già EUGÈNE LAROUCHE, một số Anh em thuộc các lớp lớn như vợ chồng Anh Trần Văn Minh ở Maryland, vợ chồng Anh Nguyễn Sáng ở Louisiana, các anh Nguyễn Văn Vinh ở Colorado, Nguyễn Văn Nho ở Texas, anh Nguyễn Văn Cửu và Dương Ngọc Khánh ở Cali, trong dịp lễ Cha Thánh lập Dòng 1-8-95 đã qua tân Québec để dự lễ tại Vương Cung Thánh Ðường Sainte Annne de Beaupré, viếng mộ Cha Già EUGÈNE LAROUCHE và gặp thăm 2 Cha CAMILLE DUBÉ và JEAN MARIE LABONTÉ, Cựu Thừa Sai tại Việt Nam.

Back to Top

1-1 of 1