Tin Tức‎ > ‎

Tin Gia đình

Theo  một nguồn tin thân cận, rất đang tin. Thì, Lm Phạm Trung Thành, CSsR Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ cùng với Linh mục Lê Đình Phương, CSsR Phó Giám Đốc Học Viện DCCT qua Úc thăm hữu nghị tỉnh Dòng Canberra vào độ Trung tuần tháng 5/2010.

Xin đón xem tin ghi nhanh trên trang này.

(Mõ làng Sydney quên ký tên.)

Comments