Tin Tức‎ > ‎

Tin buồn từ Sydney

Tin buồn mới nhận trong tuần:

Gia Đình An Phong Sydney được tin:

bào đệ của anh Lê Văn Lệ

là anh AnPhongSô Lê Văn Hổ

vừa thất lộc tại Bệnh viện Bankstown, Sydney

hôm 7/3/2010 lúc 10giờ sáng

hưởng dương 55 tuổi.

Xin hiệp thông nguyện cầu cho linh hồn AnPhong 

an vui hưởng nhan thánh Chúa

sẽ nhớ đến bạn bè người thân

còn ở chốn gian trần.

Comments