Tin Tức‎ > ‎

Phân Ưu

Nhận được tin buồn cụ bà Anna TRẦN THỊ MAI  - thân mẫu của anh Camille Nguyễn Văn Tâm cựu DTDCCT vừa qua đời tại Canada lúc 0:20 sáng ngày 28 tháng 10 năm 2010 và đã được hỏa táng lúc 9:00 sáng ngày 28 tháng 10 năm 2010

Gia đình An Phong - chi hội Sydney - xin thành thực chia buồn cùng anh chị Nguyễn Văn Tâm và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa trong lòng từ ái đưa linh hồn Anna về sớm hưởng nhan Thánh Ngài.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đại diện gia đình An Phong - chi hội Sydney

CHT : Pham Văn Chương
CHP : Đàm Thị Mai
Comments