Tin Tức‎ > ‎

DCCT phản đối Tỉnh Lâm Đồng chiếm dụng Tu Viện Đà lạt

DCCT phản đối UBND tỉnh Lâm Đồng quy hoạch Tu viện DCCT Đà Lạt
 
VRNs (20.12.2010) – Sài Gòn – Nhận được tin báo UBND tỉnh Lâm Đồng đã dựng bảng quy hoạch Tu viện DCCT Đà Lạt (hiện đang bị chiếm dụng làm Viện Sinh học Tây nguyên, phường 7, TP. Đà Lạt) và họp dân để thông báo việc quy hoạch này mà không mời Dòng Chúa Cứu Thế là chủ sở hữu, linh mục Chánh Văn phòng DCCT Giuse Đinh Hữu Thoại C.Ss.R. đã gửi văn thư phản đối việc này vì UBND tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm pháp luật.
Nội dung văn thư như sau:
Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Kính gửi:                  
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
                   V/v: Quy hoạch đối với Khu đất của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam toạ lạc tại phường 7,
                          thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
38 Kỳ Đồng, Quận 3, TP.HCM
Do Linh mục Phạm Trung Thành – Giám tỉnh – làm đại diện
(Có uỷ quyền cho Linh mục Đinh Hữu Thoại – Chánh Văn phòng)
Trân trọng trình bày:
1)      Vừa qua, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã dựng Bảng quy hoạch chi tiết Viện sinh học Tây Nguyên trên Khu đất của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế toạ lạc tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (hình ảnh đính kèm).
          Việc UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên trên phần đất của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế mà không có bất kỳ thông báo, thoả thuận nào với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đã vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 25 Luật Đất đai: “… trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, cơ quan tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất phải lấy ý kiến đóng góp của nhân dân…” và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế.
2)      Liên quan đến quyền sử dụng diện tích đất nêu trên, hiện Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đang chờ kết quả giải quyết của Tổng Thanh tra Chính phủ về khiếu nại yêu cầu được nhận lại diện tích đất toạ lạc tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thuộc quyền quản lý của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế do nhận chuyển giao từ Đức Giám mục Jean Baptiste Cassaigne, trong đó có diện tích hiện đang quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên.
Kiến nghị:
Qua nội dung trình bày trên, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định tạm ngưng thực hiện quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên để chờ quyết định giải quyết của Tổng Thanh tra Chính phủ.
 
Trân trọng,
Linh mục Đinh Hữu Thoại
Chánh Văn phòng
Comments