Tin Tức‎ > ‎

Cha Giuse Phạm Đán Bình về với Chúa

Tỉnh Dỏng vừa nhận được tin từ Cha Barnabe Đoàn Thanh Dũng:

 
Cha Giuse Phạm Đán Bình C.Ss.R
sinh ngày 21/01/1936
khấn lần đầu ngày 17/05/1955
sứ vụ linh mục ngày 03/09/1960
 
đã được Chúa gọi về ngày 24 tháng 2 năm 2011 lúc 10 giờ tại Bệnh viện Pitié-Salpétrière, Paris
 
Xin quý cha và quý thầy cầu nguyện cho cha Giuse
 
Văn phòng Tỉnh kính báo


--
TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
THE REDEMPTORIST PROVINCE OF VIET NAM
38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn
ĐT: (848) 3931 6322 or 3931 1645 or 3843 7715 ext 105
Fax: (848) 3843 8559
Websites: http://www.chuacuuthe.com
                http:/www.ducme.tv 
Comments