Tin Tức‎ > ‎

CÁO PHÓ CHA RÔCÔ NGUYỄN VĂN TỰ TỰ DO

                 Chính Thy là s sng li và là s sng” (Ga 11,25)
 

CÁO PHÓ

 
 
Tnh Dòng Chúa Cu Thế Vit Nam,

và gia đình huyết tc trân trng báo tin:

 

CHA RÔCÔ NGUYỄN VĂN TỰ TỰ DO, DCCT

 
Sinh ngày 28.08.1928, ti Nhân Lộ - Vĩnh Lộc – Thanh Hoá.

Ngày 15.08.1951: Khn ln đầu trong DCCT. 

Ngày 08.09.1956: Lãnh s v Linh mc

được gi v nhà Cha lúc 17g00 ngày 05 tháng 03 năm 2011, hoàn tt hành trình 83 năm trn gian, 60 năm tu sĩ Dòng Chúa Cu Thế, 55 năm thi hành s v Linh mc.

Thánh l nhp quan c hành lúc 15 gi 00, ngày Chúa Nhật 06.03.2011.

Nghi thc di quan c hành lúc 21 gi 00, Thứ Hai 07.03.2011.

Thánh l an táng c hành lúc 08 gi 00, th Ba 08.03.2011, ti Đền Đức M Hng Cu Giúp Sài Gòn.

Địa ch: 38 K Đồng, Phường 9, Qun 3, Tp. HCM.

Đin thoi: (08) 38437715, Ext. 105

Email: dcctvn@gmail.com

Ho táng ti Bình Hưng Hoà.

Xin hip li cu nguyn cho Cha Rôcô Nguyễn Văn Tự Tự Do.

RIP
 
 
 
 

TIỂU SỬ

CHA RÔCÔ NGUYỄN VĂN TỰ TỰ DO

 

CHA RÔCÔ NGUYỄN VĂN TỰ TỰ DO,

Sinh ngày 28/08/1928 tại Nhân Lộ - Vĩnh Lộc – Thanh Hoá.

Thuở nhỏ học tại trường Giáo xứ Nhân Lộ

Năm 1939: gia nhập Đệ Tử viện DCCT Huế

Ngày 15/08/1950: vào Tập viện DCCT tại Hà Nội

Ngày 15/08/1951: Khấn Dòng tại Tu viện DCCT Đà Lạt

Từ 1951-1957 Học tại Học Viện DCCT Đà Lạt

Ngày 08/09/1956: Lãnh sứ vụ linh mục

Từ 1958-1962: Làm việc tông đồ tại Sài Gòn

Từ 1962-1963: Dạy học tại Đệ tử DCCT Vũng Tàu

Từ 1964-1967: Trở về làm việc tại Sài Gòn

Từ 1967-1970: Làm Tuyên Uý Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà, phụ tá Trưởng khối Giáo vụ, lo phát thanh, báo chí, truyền hình… Trong thời gian này, công trình đáng kể nhất ngài thực hiện được, đó là “Mỗi quân nhân một Tân Ước”. Hơn 300.000 cuốn Tân Ước được trang bị đầy đủ cho các quân nhân Công giáo thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hoà.

Từ 1970-1975: Sáng lập và làm Giám đốc Trung tâm Âm Thanh Ánh Sáng (ATAS), phát hành được 9 băng Audio Thánh nhạc và giáo dục; phụ trách chương trình phát thanh thiếu nhi Hồn Việt, phát thanh Giáo dục y tế, viết báo “Nguyệt San Đức Mẹ HCG”, tuần báo “Thặng tiến”, “báo “Tinh Thần”, báo “Thánh Tâm”, sáng lập báo “Tu Sĩ Việt Nam” (sau đổi thành báo “Nhà Chúa”)

Từ 1976-1982: Đi tù tại Chí Hoà, Sài Gòn

1982-2011: được tự do, ngài dồn sức lo mục vụ cho bệnh nhân phong cùi, truyền thông, đảm nhận việc giảng tĩnh tâm, tham gia các cuộc Đại Phúc, chuyên tâm viết các tác phẩm “Hành hương Công giáo Việt Nam” (Lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, hơn 700 trang), “Lịch sử Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam” (300 trang), “Cha Eugène Larouche – vị sáng lập DCCT VN” (200 trang), và nhiều tài liệu lịch sử khác của Giáo Hội cũng như của Nhà Dòng…

Cha Rôcô Nguyễn Văn Tự Tự Do được gọi về nhà Cha lúc 17g00 ngày 05 tháng 03 năm 2011, hoàn tất hành trình 83 năm ở trần gian, 60 năm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, 55 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

 

Trong 60 năm làm tu sĩ DCCT, điểm nổi bật ta có thể thấy nơi con người cha Rôcô Tự Do là: ngài tha thiết với cuộc sống của Nhà Dòng, cách riêng Tỉnh Dòng Việt Nam. Bằng những ơn riêng Chúa ban cho ngài, ngài đã không ngừng thu thập một cách chi tiết các biến cố trong Tỉnh Dòng, nhất là thời các cha thừa sai Canada cống hiến cho sự nghiệp thiết lập Dòng tại Việt Nam. Các công trình biên soạn của ngài có một giá trị bảo tồn rất quan trọng cho các thế hệ mai sau của Tỉnh Dòng. Ngài cũng biết sử dụng những ơn riêng Chúa ban để phục vụ Tin Mừng một cách hết sức hiệu quả trong lãnh vực truyền thông, cụ thể là chương trình “Mỗi quân nhân một Tân Ước” và Trung Tâm ATAS.

Tha thiết với sự nghiệp của Tỉnh Dòng và trăn trở với truyền thông, đó là những nét gương mẫu trong cuộc sống của ngài. Ngài đã tâm sự: “Mãi mãi đến trọn đời không bao giờ quên được hình ảnh, tình thương săn sóc của các cha thừa sai, đặc biệt là cha Eugène Larouche và cha Camille Dubé, những tấm gương hướng dẫn tôi biết hết lòng với Chúa, với Nhà Dòng, với sự nghiệp cứu rỗi các linh hồn. Tôi cố gắng thực hiện những công trình về Nhà Dòng phần lớn là được thúc đẩy bởi bổn phận, tôi cảm thấy phải khơi lại sâu xa những khuôn mặt thánh thiện và tốt lành đó của anh em tôi.

 

Văn Phòng Tỉnh

DCCT Việt Nam

 

Comments