Tin Tức‎ > ‎

CÁO PHÓ - Cụ Bà quả phụ Đàm Quang Tính

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng toàn thể

thân bằng quyến thuộc, bạn hữu gần xa:

Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà cố của chúng tôi là:

Cụ Bà quả phụ Đàm Quang Tính

Nhũ danh Nguyễn Thị Tuyết

Pháp danh Chúc Dương

Sinh ngày 05 tháng 7 năm1914 tại làng Thượng Cốc, Huyện Gia Lộc,

Tỉnh Hải Dương- Việt Nam

Tạ thế lúc 8.35am ngày 19 tháng 4 năm 2013 tại Sydney.

(nhằm Ngày Mười Tháng Ba Năm Quý Tỵ)

Hưởng Thọ 100 tuổi

Linh cữu quàn tại Nhà Quàn Trường An

356 The Horsley Dr, Fairfield NSW 2165

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Hai 22/4/ 2013: Lễ nhập liệm và phát tang từ 2pm – 3pm

                                    Thăm viếng  3pm – 8pm

Thứ Ba 23/4/2013:  Lễ cầu siêu 13.30pm – 14.30pm

                                    Thăm viếng 3pm – 8pm

Thứ Tư 24/4/2013: Lễ cầu siêu 10.30am – 11am, Lễ di quan đến Nghĩa Trang Forest Lawn Memorial Gardens, Leppington và hỏa táng.

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

*Trưởng Nam:

Đàm Quang Bỉnh & Lê Thị Thanh Hải và các con, các cháu (Hoa Kỳ)

 

 

*Thứ nam:

Đàm Quang Lâm & Nguyễn Hồng Trang (9) và các con (Hoa Kỳ)

Đàm Quang Thức & Hồ Thị Kim Thanh và các con (Hoa Kỳ)

 

Đàm Quang Cường (mất), vợ: Trần Thị Đắc và con (Việt Nam)

 

Đàm Quang Thắng & Tăng Mỹ Linh và các con (Úc)

 

* Trưởng Nữ:

Đàm Thị Yến (mất), chồng: Trần Trọng Hợp và các con, các cháu, chắt (Việt Nam)

 

*Thứ nữ:

Đàm Lang và các con, các cháu (Úc)

 

Đàm Thị Mai & Trần Ngọc Tá và các con, các cháu (Úc)

 

Đàm Thị Uyển & Mai Trung Thành và con (Úc)

 

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP BÁO TANG

CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ LÒNG THƯƠNG MẾN CỦA QUÝ THÂN HỮU VÀ XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU.
Comments