Tin Tức‎ > ‎

2013-07-13 Thư Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Đăng bởi lúc 7:27 Sáng 10/07/13

VRNs (10.07.2013) – Sài Gòn- 

THƯ CỦA CÔNG HỘI

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

KÍNH GỬI ANH EM TRONG TỈNH DÒNG

+

“Yêu mến là chu toàn Lề Luật”

(Rm 13,10b)

 

Kính thưa Anh Em,

Tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bổn Mạng của Tỉnh Dòng chúng ta, kỳ họp thứ hai của Công Hội Tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã được tiến hành tại Tu viện Thánh Giuse từ ngày 3 đến ngày 9 tháng Bảy năm 2013. Chúng tôi – các thành viên Công Hội, nguyện xin ơn bình an của Chúa Kitô Cứu Thế và lòng từ ái của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn ở cùng toàn thể gia đình Tỉnh Dòng chúng ta.

Sự kiện Công Hội được họp ngay sau ngày lễ khấn lần đầu – khấn trọn đời (1/7/2013) và ngay sau ngày lễ phong chức linh mục – phó tế (2/7/2013) trong Tỉnh Dòng, quả thực, là một sự kiện rất có ý nghĩa đối với toàn thể Tỉnh Dòng cũng như đối với mỗi thành viên Công Hội. Chúng ta được mời gọi ý thức mạnh mẽ về những hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa hằng ban cho Tỉnh Dòng chúng ta, và về sứ vụ loan báo Tin Mừng vừa cao cả vừa gian nan mà Tỉnh Dòng chúng ta đang được trao phó.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và trong ý thức trách nhiệm loan báo Tin Mừng ơn cứu độ cho người nghèo, Công Hội đã thiết lập và tu chính nhiều khoản luật trong Quy Luật Tỉnh. Để thực hiện công việc quan trọng nhưng cũng rất phức tạp này, các thành viên Công Hội đã cầu nguyện, suy tư, thảo luận và quyết định, với ý thức sâu xa rằng gia đình Tỉnh Dòng chúng ta là một cộng đoàn tông đồ – cầu nguyện – huynh đệ – hoán cải – có tổ chức.

Các khoản luật được tu chính hoặc thiết lập trong kỳ họp này sẽ có hiệu lực sau khi được Hội Đồng Trung Ương Dòng phê chuẩn.

Vì sứ vụ thừa sai, chúng ta được mời gọi liên tục canh tân đời sống tông đồ (vita apostolica) dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi hy vọng công việc nhỏ bé của Công Hội trong kỳ họp này sẽ góp một phần khiêm tốn vào việc thực hiện sứ vụ thừa sai của gia đình Tỉnh Dòng chúng ta.

Chúng tôi xin cám ơn Anh Em, đặc biệt quý Cha – quý Thầy cao niên và đau bệnh, vì những lời cầu nguyện và những sự giúp đỡ hữu hiệu của Anh Em để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của Công Hội.

Kết thúc kỳ họp trong lòng yêu mến Dòng Thánh và yêu mến ơn cứu độ dành cho những con người nghèo khổ nhất, toàn thể Công Hội xin kính dâng Thiên Chúa Cha lời chúc tụng ngợi khen, trong Chúa Kitô Cứu Thế, nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng hiệp nhất.

Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bổn Mạng Tỉnh Dòng – gìn giữ mọi anh em chúng ta trong ơn bền đỗ thánh thiện. Nguyện xin Thánh Tổ Phụ, các vị Thánh khác và các vị Chân Phúc trong Dòng, luôn phù trợ chúng ta, giúp chúng ta mạnh mẽ hiến mình vì sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa Cứu Thế cho những con người nghèo khổ nhất và bị áp bức nhất.

 Làm tại Sài Gòn, ngày 9 tháng 7 năm 2013

CÔNG HỘI TỈNH KHÓA II

Comments