Tin Tức‎ > ‎

2011-09-26 Mừng Tỉnh DCCT thánh Anna, Québec tròn 100 tuổi

VRNs (27.09.2011) - Sài Gòn – Lúc 17:00, ngày 28.09.2011, Tỉnh DCCT VN sẽ hiệp thông với DCCT Canada mừng 100 năm thành lập Tỉnh dòng thánh Anna.

Khởi đầu với 7 tu sĩ thừa sai DCCT người Bỉ đến Canada năm 1879 tiếp nhận việc phục vụ đền thánh Anna tại Québec. Sau 32 năm hiện diện và phát triển, DCCT chính thức thành lập Tỉnh dòng tại đây.

14 năm sau, năm 1925, Tỉnh thánh Anna cử 3 tu sĩ đến Huế, Việt Nam để lập Dòng, và mở rộng các hoạt động ra Bắc, vào Nam, lên Tây Nguyên. Đến năm 1964, DCCT VN trở thành Tỉnh Dòng, sau 39 năm hiện diện.

Tổng cộng, Tỉnh DCCT thánh Anna đã gởi 66 linh mục và tu sĩ đến để lập, xây dựng, đào tạo và phát triển DCCT tại VN. Sau khi đã lập ở VN, Tỉnh thánh Ana tiếp tục lập Phụ tỉnh ở Tokyo, Nhật bản và Miền Port-au-Prince thuộc Haiiti.

Nhân dịp mừng 100 thành lập Tỉnh Mẹ, cha giám tỉnh DCCT VN có đôi lời chia sẻ với cộng đoàn.

Kính mời anh chị em cùng lắng nghe.

Comments