Tin Tức‎ > ‎

2011-07-31 Hình ảnh Thánh lễ mừng kính thánh Anphong tại Mai Thôn

Vài hình ảnh Thánh lễ mừng kính thánh Anphong tại Tu viện Mai Thôn Chúa nhật 31/07/2011


Comments