Tin Tức‎ > ‎

2011-03-20 CÁO PHÓ Antôn NGUYỄN VĂN THIỆN

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu Nhiệm của Chúa Phục Sinh, gia đình chúng tôi trân trọng

kính báo cùng quý thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần và toàn thể cộng đồng:

Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại rất yêu quý của chúng tôi là:

Antôn

NGUYỄN VĂN THIỆN

Sinh ngày 22-5-1926 tại Thạch Bích, Hà Đông, Việt Nam

Đƣợc Chúa gọi về lúc 7g37 chiều ngày 20-3-2011 tại Royal Adelaide Hospital, Adelaide, Nam Úc

HƢỞNG THỌ 86 tuổi

CHƢƠNG TRÌNH TANG LỄ Thứ Sáu 25.03.2011

NGHI LỄ PHÁT TANG

Tại:

Nhà Quàn Mattiske, số 395 Montague Road, Para Vista Sa 5093

 6g00 chiều:

Cầu nguyện  

6g30 – 9g00 tối:

Làm phép xác, phát tang, phân ƣu, niệm hƣơng, và nghi thức tiễn biệt

Thứ Bảy 26.03.2011

THÁNH LỄ AN TÁNG VÀO LÚC 10 GIỜ SÁNG

 Tại Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, số 29 South Terace, Pooraka SA 5095

Sau Thánh Lễ, Linh Cửu sẽ đƣợc đƣa đến nơi hỏa táng cuối cùng tại

Nghĩa Trang ENFIELD MEMORIAL PARK
-----

Kính gởi gia đình Ông Antôn

Xin chân thành chia buồn với gia đình về sự ra đi của ông Antôn

Kính xin Chúa nhân từ đón nhận ông vào hưởng nhan thánh Chúa

Xin hiệp cùng với gia đình trong thánh lễ cầu nguyện cho ông và hiệp cùng ông tạ ơn Chúa trong biến cố ra đi này. Kính chúc ông lên đường về nhà Cha bình an.

Cùng với Gia đình An Phong Sydney trong niềm hiệp thông sâu xa.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

 
Comments