Hình ảnh Chuyến Úc Du của Cha Bề Trên Giám Tỉnh DCCT VN


 


Chi Hội Sydney hân hạnh đón chào Cha Bề Trên Giám Tỉnh DCCT VN Vinh Sơn Phạm Trung Thành và Lm Phó Gíam Đốc Học Viện Lê Đình Phương

 
Comments