Sinh Hoạt GĐAP‎ > ‎Hình ảnh‎ > ‎

Gia Đình An Phong Sydney đón chào anh Khuê đến thăm từ Việt Nam tại nhà anh Vũ Nhuận

 
Anh Chương và anh Khuê - bạn học cùng lớp
 
anh Trần Ngọc Tá Mười Hai - anh Phạm Văn Chương và anh Lê văn Khuê
 
và con Dâu nhà Dòng
 
ông chủ nhà Vũ Nhuận
 
 
 
 
 
bên trái là chị Thủy - sao không thấy anh Thành .... ồ anh Thành đang làm phó nhòm
 
 
 
 
 
 
Comments