Những tác phẩm của Jennifer - Trần Quang Phục

NHẠC ĐẠO

AVE MARIA Latin – Uyên Di

AVE MARIA VN – Uyên Di

BÌNH AN CHO CÁC CON

DHY - CON CÓ MỘT TỔ QUÔC

DHY - ĐƯỜNG HY VỌNG – Hợp ca

DHY - MẸ VỚI CON – Lm Nguyen Sang

HOLY FATHER, VN LOVES YOU Trịnh Lam & Quỳnh Vi

LẠY CHÚA THÁNH THẦN

LẠY THÁNH NGUYỄN VAN LỰU

ME LA VANG LAS VEGAS

ME LA VANG, ME VIET NAM

ME LA VANG, XIN CỨU CHÚNG CON

MẸ BỎ CON SAO ĐÀNH – Lm Nguyen Sang

MẸ BỎ CON SAO ĐÀNH – Giao Linh

NOEL – ĐÊM MÀU NHIỆM

NOEL – LỜI RU THÁNH – Hương Lan

NOEL – LỜI RU THÁNH – Lm Nguyen Sang

NOEL – LỜI RU THÁNH – Diệu Hiền

NOEL – MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – Hợp Ca

NOEL – QUỲ BÊN MÁNG CỎ

NỮ VƯƠNG PENSACOLA

RA KHOI – Hợp Ca

XIN GIÃ BIỆT CHA – Lm Nguyen Sang

VỀ BÊN CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP – Hương Lan

NHẠC ĐỜI

ANH YÊU DẤU ƠI - Huong Lan

CÔ GÁI VN ƠI - Hoang Hiep

GỬI MẸ TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG - Huong lan

GỬI MẸ TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG – Vân Khánh

GỬI MẸ TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG - Lm Nguyen Sang

MẸ HIỀN CON ƠI - Lm Nguyen Sang

MƯA TRÊN HÈ PHỐ - Huong Lan

MƯA TRÊN HÈ PHỐ - Hoang Hiep

REGINA PACIS DẤU YÊU ƠI - Huong Lan

SỐNG KHÔNG HỜN GIẬN - Huong Lan

SỐNG KHÔNG HỜN GIẬN - Lm Nguyen Sang

SỐNG KHÔNG HỜN GIẬN - Hop ca

TÂN AN YÊU DẤU HỠI - Lm Nguyen Sang

TÂN AN YÊU DẤU HỠI - Hop Ca

THU VỀ TRÊN PHỐ BOLSA - Huong Lan

THU VỀ TRÊN PHỐ BOLSA – Diệu Hiền

TIẾNG HÁT VÌ NGƯỜI NGHÈO I - Hop ca

VẪN CÒN CÓ NHAU - Hop Ca

VỀ ĐI NHÉ EM - Hoang Hiep

VÌ SAO TRONG MẮT EM - Huong Lan

VÌ SAO TRONG MẮT EM - Quang Minh

XIN TẠ ƠN NGƯỜI - Lm Nguyen Sang

XUÂN THA PHƯƠNG - Huong Lan

XUÂN THA PHƯƠNG - Lm Nguyen Sang

XUÂN THA PHƯƠNG - Hop ca

PHỎNG VẤN

Little Saigon TV – Hương Thơ I

Little Saigon TV – Hương Thơ II

Little Saigon TV – Kim Oanh I

Little Saigon TV – Kim Oanh II

Little Saigon TV – Kim Oanh III

Comments