DCCT Phụ tỉnh Hải Ngoại mời hiệp thông với Giáo hội Mẹ ở Việt Nam

 

 PHỤ TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI

ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

3417 W. Little York - Houston, TX 77091

Ph. (713) 681-5144; Fax (713) 681-3410

THƯ MỜI

HIỆP THÔNG VỚI MẸ GIÁO HỘI VIỆT NAM

MỪNG NĂM THÁNH 2010

Kính gởi: Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ,

Quý Hội Đoàn, Quý Cộng Đồng Dân Chúa

Hồng ân vô giá Mẹ Giáo Hội Việt Nam mừng Năm Thánh 2010, dp ghi dấu thời điểm 350 năm thành lập hai giáo phận Tông Toà Đàng Ngoài và Đàng Trong và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam.

Năm Thánh 2010 là món quà quý báu Chúa ban cho Mẹ Giáo Hội Việt Nam, mà qua Mẹ Giáo Hội mọi người được nhận lãnh Ơn Toàn Xá của Chúa. Năm Thánh 2010 là cơ hội cho mọi thành phần dân Chúa dâng niềm tri ân Thiên Chúa, Đức Mẹ Lavang và các Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam. Đây cũng là dịp thuận tiện cho mọi người trở về sống tình hiệp thông với Chúa, với Mẹ Giáo Hội Việt Nam và với nhau, trong niềm tin yêu cậy mến, hợp nhất trong cầu nguyện, chia sẻ tình bác ái, tình con thảo mến yêu Mẹ Giáo Hội Việt Nam, cùng lòng nhiệt tâm trong công cuộc rao giảng Tin Mừng.

Cùng hiệp thông với Mẹ Giáo Hội Việt Nam trong Năm Thánh 2010, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tổ chức những ngày Hiệp Mừng Năm Thánh hầu giúp đoàn tín hữu hưởng trọn ơn thiêng của Năm Thánh.

Thời Gian: Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 năm 2010

Địa Điểm: ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, DCCT

3417 W. Little York Rd., Houston TX 77091

(713) 681-5144; (281) 642-5581

Giảng Thuyết: LM. Antôn Lê Ngọc Thanh & LM. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT VN

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

+ Thứ Sáu ngày 01 tháng 10 năm 2010: Tôn Vinh Các Nhà Truyền Giáo Việt Nam

Cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội

7:00 PM – 8:00 PM: Chầu Thánh Thể & Giảng thuyết : Truyền giáo Việt Nam, hôm qua & hôm nay

8:00 PM – 9:00 PM: Thánh Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các Nhà Truyền Giáo

+ Thứ Bảy ngày 02 tháng 10 năm 2010: Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Cầu nguyện cho các Kitô Hữu bị bách hại & tự do Tôn Giáo tại Việt Nam

7:00 PM – 8:00 PM: Chầu Thánh Thể & Giảng thuyết: Chân Dung các Thánh Tử Đạo Việt Nam

8:00 PM – 9:00 PM: Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

+ Chúa Nhật ngày 03 tháng 10 năm 2010: Tôn Vinh Đức Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam

Cầu nguyện cho Dân Tộc & Giáo Hội Việt Nam

9:30 AM – 10:00 PM Chầu Thánh Thể

10:00 AM – 12:00 PM Giảng thuyết & Hội thảo : Sống Mầu Nhiệm Hiệp Thông trong Giáo Hội

1:00 PM – 1:45 PM Khấn Đức Mẹ La Vang

1:45 PM – 3:45 PM Giảng thuyết & Hội thảo : Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam

4:00 PM – 5:00 PM Rước kiệu Tôn Vinh Đức Mẹ Lavang & Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

5:00 PM – 6:15 PM Thánh Lễ bế mạc Trọng Thể Kính Đức Mẹ Lavang

(Chủ tế & Giảng thuyết: Cha Giuse Vũ Thành, chủ tịch Cộng Đồng Công

Giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Galveston - Houston)

Trong những ngày Hiệp Mừng Năm Thánh sẽ có các Cha ngồi toà Cáo Giải. Đền Mẹ sẽ phục vụ miễn phí nước uống và bữa ăn trưa.

Trân Trọng kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Hội Đoàn, quý Ân Nhân, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa tới tham dự đông đủ để tôn vinh Thiên Chúa, và để bày tỏ lòng yêu mến của mình đến với Mẹ Lavang, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cũng như thể hiện lòng tri ân, mến yêu, trung thành và cách riêng cầu nguyện cho Dân Tộc và Mẹ Giáo Hội Việt Nam.

ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, DCCT

Trân Trọng Kính Mời

 

Comments