DCCT Cửa Lò kêu gọi giúp đỡ nạn nhân bão lụt

DCCT Cửa Lò chung tay chia sẻ trong cơn lũ

Chia sẻ link này cho bạn bè:

VRNs - (18.10.2010) - Hà Tĩnh - Cơn lũ lịch sử đang cuốn trôi đi tất cả tài sản của những con người đau khổ ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Cộng đoàn DCCT Cửa Lò tha thiết kêu gọi sự chia sẻ giúp đỡ của tất cả quý vị. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Xin quý vị xem một số hình ảnh do cộng đoàn DCCT ghi lại về tình cảnh bi đát khủng khiếp của người dân trong vùng lũ tren trang mạng www.chuacuuthe.com
.

 

Comments